Tunnebodsmagasinet

  • Finns på en karta från 1718.
  • Brännvinsförråd 1879.
  • Ligger i linje med dåvarande strandlinje.
  • Numera Kustbevakningens huvudkontor.

Läs mer:

Länsstyrelsen

Lämna ett svar