Torpedverkstaden

  • Byggdes 1931 och hade en verkstad för flyget samt hyste från flygare vid sjöflygbasen .
  • Senare torpedverkstad

Lämna ett svar