Holism

Jag går och funderar på objekt vs. subjekt. I forskning vill man frångå i objektsbegreppet, i alla fall i studier av människan.

Jag tänker också på ett samtal med en bekant om att inte kunna gå på barnkalas utan att hela tiden tänka på att fota, att det blir som ett arbetsmoment där man slutar att relatera till subjekt utan distanserar sig till person och situation för att få motiv. Jag har börjat hamna där och är inte helt nöjd med det.

När jag nu går på Stumholmen letar jag hela tiden, i grund och botten, balla bilder. Förut gick jag varvet runt med huvudet fullt av tankar utan att se omgivningen. Nu när jag går ser jag allt, men med en jakt-blick; en intention att på ett sätt exploatera miljön genom kameran. Det är kanske inget som betraktaren tänker på men jag som utövare känner starkt att jag behöver byta inställning till arbetet. Eller rättare sagt, sluta att se även detta som ett arbete, som prestationsmöjligheter,

Jag behöver hitta ett helt annat samspel med miljön. Närma mig varsammare; innerligare. Bli ett med naturen, inte två – den och jag; natur och kultur, människa – moder Jord. Det borde vara möjligt att utöva holism genom fotot också…

osho

Lämna ett svar