Stumholmen

Börja gärna ditt Stumholmsbesök med det här välgjorda, korta reportaget på SVT Play. Tid 2:50 råkade faktiskt jag och dottern gå förbi. Arkitekturens Pärlor – Stumholmen 

Primärkälla i den här sektionen är Stumholmen: kulturhistorisk utredning. Etapp II. Bevarandeförslag (1989). Svensk Kulturvård.

 • Kung Karl XI (1655-1697) behövde för sin flotta bland annat
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona#/media/File:Karlskrona_founding_fathers.jpg
  Målning , som visar när kung Karl XI pekar ut platsen för ”Carls-Croona”. Detta skedde när kungen gick iland på Trossö 19 november 1679. Med sig hade han sina rådgivare Erik Dahlberg, Johan Gyllenstierna, Rutger von Ascheberg, amiral Hans Wachtmeister, amiral Erik Sjöblad och Axel Wachtmeister. (Wikipedia 2015)

  en isfri hamn. Karlskrona (grundat 1680) var ett perfekt alternativ i och med sin strategiska placering i det då stormäktiga Sverige.

 •  Stumholmen är en av nuvarande Karlskronas stadsöar och fungerade redan från början som en provianteringsö, eller då snarare tre öar (Stumholmen, Laboratorieholmen och Kungshall) vars mellanliggande vatten i etapper fyllts ut.  Byggnader som idag ligger på land, kunde vid uppförandet ligga i vattenlinjen.
 • Holmen bebyggdes i praktiken i tre etapper vilka inföll under krigstid – Karlskrona är en militärstad som blomstrar i orostid till skillnad mot andra städer som blomstrar i fredstid:1) Grundlades under några tiotalet år på 1700-talet (artillerikontor, corps de gardes, material-och ammunitonsbod, svarvare- och lådmakarbod, artillerismedja, färgareverkstad, bageriet, tunnbindareverkstad, drickeskällare, brygghus, tunnebod, galärskjul, Laboratorieholmens byggnader och Kungshall – det mesta i trä som med tiden ersattes av sten och tegel).
  2) En tid av nedgång inföll men efter Gustaf III statskupp 1771 ville man åter bli en stormakt och byggandet tog ny fart med bland annat Slup-och barkasskjulet och Kungshallsmagasinet.3) I mitten av 1800-talet utvecklades tekniken snabbt, nya material och ambitioner gör att en tredje våg av byggande sker med bland annat häktet, beklädnadsverkstaden och hangarerna.
 • På Stumholmen förädlades råvaror i en flexibel och välanpassad organisation för att möta militärens materiella behov i form av mat, kläder, mat – ja till och med saltet tillverkades här. Saltet  som var avgörande för att kunna konservera kött.
 • Alla beväringar i södra Sverige och vid flottan har hämtat sina kläder från Stumholmen.
 • Motsvarande funktion som Stumholmens hade Skeppsholmen i Stockholm som dock skiljer sig arkitektoniskt. Där Skeppsholmen ritades av akademiska arkitekter, ritades Stumholmen av ingenjörer och fortifikationsofficerare med fokus på ändamålsenlighet, funktion och en avskalad, enkel arkitektur som dock innehar estetik och formkänsla i sin stilrenhet..i en salig blandning. : )

 

Läs mer:
Flottans män, nr: 4/ 2011: Stumholmen, flottans kornbod (O.Melin)
Föreningen Gamla Carlskrona
Wikipedia
Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen Blekinge

Lämna ett svar