Slup- och barkasskjulet

  • Uppförd under den byggintensiva perioden sekelskifte 1700-1800 tal och är sedan dess nästan oförändrat.
  • Avsedd för flottans slupar, jollar och barkasser. På övervåningen liggare och vattenfat.
  • Fungerade också som sjukhus, upplag för spannmål och rustkammar i olika perioder. 1920 inreddes ett brevduvslag.
  • Takens stora spännvidd var tekniskt svåra att få till, vilket krävde uppfinningsrikedom i form av längor på rad och ett sinnrikt regnvattens-avrinningssystem. Man ville även utnyttja den naturliga lutningen för att få en naturlig slip.
  • Unik byggnadskonstruktion

Lämna ett svar