Saltkokningshuset

  • Tills bara några generationer tillbaks var saltkokning det vanligaste sättet att konservera mat och därmed nödvändigt för örlogsmanskapets proviantering.
  • Salttillgången tryggades genom egen tillverkning.
  • Stora mängder vatten kokades för att utvinna saltet.
  • Ligger i direkt anslutning till Lakegodsmagasinet och maten förvarades i Kungshallsmagasubet.
  • Saltkokningshuset byggdes mellan 1820 och 1847.
  • Enda träbyggnad tillhörandes flottans funktion, kvar på Stumholmen.

Lämna ett svar