Militärhäktet

  • Ritat 1894, uppfört 1910-1911 (F. Bothén) i en konstruktion som var 70 år gammal redan då. Användes till 1960-talet.
  • panopticon-diagramByggt enligt panoptikonschema med vakt i mitten och celler för varje individ runt om. Kallades Philadelphia-systemet efter kväkare i Philadelphia på 1790-talet.
  • Uppvärmning genom varmluftkanaler i innerväggarna var omodernt vid uppförandet.
  • En avdelning för vanliga meniga,  en för officerare som ger en tydlig bild av de hierarkiska skillnaderna då fönstren var små för de meniga och stora för gentlemännen…

 

 

 

Läs mer: Bebyggelseregistret RAÄ

Lämna ett svar