Lotsstugan

  • Uppförd 1861 och är helt olika övrig arkitektur med sin snickarglädje och lysande färg.
  • Alltså inte militär utan tillhörde lotsväsendet.
  • Den enda kvar i Sverige i schweizerstil.

 

Lämna ett svar