Laboratorieholmen

  • Nuvarande Stumholmen bestod av tre kobbar, Laboratorieholmen var en av dem och skulle från början ingå i det planerade befästningsverket 1699 men så blev det inte. 1950 försvann broarna , vattnet fylldes igen och Laboratorieholmen blev ett med resten av Stumholmen.
  • Verksamheten var knuten till kruttillverkning, därav gamla namet ”fyrvärks laboratorie holmen” från bl.a en gammal karta från 1797.
  • 1831 förvandlas holmen till ett kolerasjukhus, tre år innan koleran faktiskt kom till Sverige, detta för att man såg hur sjukan drabbat andra länder och förutsåg att den även kunde komma hit. Holmens avskildhet var funktionell för smittorisken.
  • Även ett desinfektionshus uppfördes samt ett badhus byggt på stolpar i vattnet (revs 1940). Det fanns även vedbod, utedass och hönshus.

 

 

Läs mer:

Länsstyrelsen

Lämna ett svar