Kungshallsmagasinet och Lakebodsmagasinet

  • Äldsta delarna från 1680-tal byggt enligt Dahlbergs och Stuarts ursprungliga befästningsplan för Karlskrona.
  • I brist på statligt intresse och finansiering låg byggnadsverksamheten nere tills 1771 då Gustaf III tillträdde och byggandet tog ny fart.
  • Kungshallsmagasinet  i bastionens mitt byggdes 1787-93 och användes som magasin för spannmål och lakegods (förvaring av kött liggande i lake).
  • 1910 fick magasinet sitt nuvarande utseende.
  • Signaltorn, semaforingsplatta och signalmast uppfördes 1929.
  • Idag i privat ägo.

Lämna ett svar