Jarramas

Wikipedia:

HMS Jarramas är en tremastad fullriggare, en av världens minsta. Hon sjösattes år 1900 och fungerade som skolskepp för svenska flottan. Karlskrona stad övertog fartyget 1950, efter att verksamheten flyttats över till nybyggda skonare. Numera ligger hon som statligt museifartyg förtöjt vid Marinmuseum i Karlskrona.

Lämna ett svar