HMS Västervik

Wikipedia:  HMS Västervik sjösattes 1975 på Karlskronavarvet och byggdes ursprungligen som torpedbåt men byggdes om till robotbåt 1982-84 och betecknas därför som R136 på skrovet. Hon var en av 12 stycken torpedbåtar byggda 1973-76 som ursprungligen gick under arbetsnamnet Spica II, men som senare blev kända som Norrköpingsklassen. Samtliga fartyg fick stadsnamn. De var i förhållande till sin storlek tungt bestyckade och kunde med hjälp av hög hastighet framföras snabbt i och utanför den svenska skärgården. HMS Västervik avrustades och togs ur tjänst i december 1997. Hon ligger idag förtöjd vid Marinmuseum i Karlskrona sommuseifartyg. Tanken är att hon skall bevaras som tidskapsel inför framtiden, allt interiört är orört sedan december 1997. Vid U 137:s grundstötning utanför Karlskrona oktober 1981 genomfördes förhör ombord med sovjetiska officerare och diplomater. Månaden innan hade HMS Västervik bevakat den sovjetiska storövningen Zapad 81 ute i Östersjön.

Läs mer:
HMS Västerviks vänner

Lämna ett svar