Hangarerna

  • Svenskt militärflygs historia börjar i marinen och armén 1911. 1926 blir det eget vapenslag.
  • Stumholmens första hangarer byggs 1915-16 och rymde fem sjöflygplan. Övergavs 1949 då Marinflygkåren avvecklades.
  • Sadeltaken har över 20m. breda, bultade takspännstolar. Betongplattan och sliparna är bevarade för att visa hangarernas funktion.
  • Är de äldsta kvarvarande sjöflyghhangarerna i landet.

Lämna ett svar