Corps de Garde

  • Corps de garde betyder ordagrant vaktkår och avser högvakten,  dvs de som inte släpper en jävel över bron.
  • Dessa vakthus finns många gånger kvar, bland annat på Skeppsholmen i Stockholm.
  • Stumholmens vakthus är troligen landets äldsta, uppfört 1730-tal och liknar sjukhuset på Laboratorieholmens design varför man antar att det ritats av samma arkitekt – J G Steuer.
  • Hyrs idag ut av Statens Fastighetsverk till privatpersoner

Lämna ett svar