Bremön

Wikipedia:

HMS Bremön (55) var en svensk minsvepare och en av 14 ur Arholmaklassen som byggdes för att svepa och lägga ut minor, utföra eskorter utmed kusten samt avvisa främmande flyg och fartyg. Arholmaklassen minsvepare skulle fungera som utbildningsplattformar för flottans personal. Bremön var på 1960-talet moderfartyg för dvärgubåten Spiggen. HMS Bremön utrangerades 1966 och användes sedan som utbildningsplatform av turbinmotorer för jagare. Hon är idag bevarad som museifartyg vid Marinmuseum i Karlskrona och öppen för besök.

Under andra världskriget var minsveparna ur Arholmaklassen flitigt använda och utgjorde en mycket viktig del av den svenska neutralitetsvakten. De blev kända som ”arbetshästar” av mycket gott utförande.

Lämna ett svar