Båtsmanskasernen/ Nya magasinet

  • Borgarna i staden tvingade till att ta in soldater vilket inte var så roligt. En del uppförde därför kaserner för soldaterna.
  • Båtsmanskasernen på Stumholmen ritades 1841 av C E Wallenstrand men uppfördes först 1847.
  • Rymde 500 sjömän på 340 kvm.
  • Kaserner överlag var små och ohygieniska och var ibland smitthärdar för ex. fältsjuka. Samtidigt skulle de ju inte heller vara för trevliga eftersom soldaterna skulle härdas.
  • Kasernen var inredd för att ge en föraning om det kommande fartygslivet med hängkojer,  kolonner som minner om master och golvet är välvt som ett fartygsdäck med spygatter och allt. Tillhörigheterna förvarades i sjömanskistor.
  • Båtsmanskasernen omvandlades efter ett tjugotal år till magasin.
  • Idag är medieskolan Hyper Island hyresgäst

Lämna ett svar