Bageribostället

  • Innan bageribostället blev bageriboställe fanns en artillerismedja uppförd sedan slutet av 1600-talet. Delar av smedjans grund finns fortfarande kvar.
  • I början av 1700-talet flyttades artilleriverkstäderna till Trossö och byggnaden blev då logement för bageribåtsmännen.
  • När bageriet stod klart 1863 och bakandet utövades industriellt så behövdes bättre bostäder för personalen och huset tillbyggdes under ett par år 1864-1866 av samma arkitekt som ritade bageriet, Johan Tomas  Byström.
  • Bageribostället är Karlskronas längst bevarade boställe och ägs idag av det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem

Läs mer:
Bebyggelseregistret
Länsstyrelsen

 

Lämna ett svar